Tshuaj Nroj Tsuag

Cov lus pom zoo rau kev kho kom zoo. Hauv qab no yog cov lus qhuab qhia los ntawm cov kab mob uas yuav los rau lub ntiaj teb nrog rau tus mob coronavirus.

Nyeem ntxiv

Ntaus Cov Kab Mob thiab Kab Mob…

Thov nco ntsoov ua txhua yam kev kho mob thiab kev tshawb pom muaj pov thawj muaj rau koj txhawm rau txhawm rau tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov kab mob, kab mob, kab mob plague lossis mob kis uas yuav cuam tshuam rau thaj tsam koj nyob hauv lub ntiaj teb. Vajtswv thiab lub Koom Txoos tsis tau cog lus tias peb yuav muaj kev ywj pheej ntawm txhua qhov mob, thiab peb txhua tus yuav ua pa peb ua tiav thaum kawg […]

Nyeem ntxiv

Foom Hmoov Zoo Rau Cov Sijhawm Sib Txawv

Cov lus pom zoo ntawm cov txiv hmab, zib ntab, thiab txiv ntoo, muab rau. Peb tus Tswv Yexus Khetos: Lub Kaum Hli 27, 2014 “Kuv tsis tso koj tseg. Tsis txhob hnov ​​qab khaws cia hauv koj lub tsev cov txiv hmab muaj koob hmoov hauv Kuv Lub Npe rau kev tshaib kev nqhis. "

Nyeem ntxiv